• Anna Gwardiak ROD "Pszczółka" Wysokie Mazowieckie

    WZOROWA DZIAŁKA 2019

  • Początki

    Działka była "pustym polem", jej powierzchnia to ponad 400m2 

    Cała rodzina zaangażowana w 'tworzenie' działki.

  • Tak jest teraz

    2 Duże zbiorniki o pojemności 1000 litrów każdy zbierają wodę opadową z altany